Tăng cân là một trong những lý do quen thuộc khiến những vết rạn được hình thành trên da. Tuy nhiên, chúng ta không thể xóa mờ những vết rạn đó trong một sớm một chiều