Để đánh giá lão hóa da người ta sẽ dùng biện pháp véo da, thả ra và theo dõi thời gian da trở lại bình thường hoặc đo độ dày của da. Tùy thuộc vào thời gian da trở lại bình thường sau khi véo hoặc độ dày của da đo được mà mới có thể đưa ra kết luận.