Tình trạng da nhăn nheo không chỉ gặp ở người già tuổi mà cũng có thể xuất hiện ở trường hợp còn rất trẻ. Nguyên nhân là do sự lão hóa của da kết hợp với các điều kiện môi trường.