Tình trạng rạn da khi mang thai xuất hiện vào tháng thứ mấy? Cải thiện bằng Babolica được không? Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, hãy cùng lắng nghe những phân tích của chuyên gia Nguyễn Hồng Hải trong nội dung video.