Để tìm hiểu rõ hơn rạn da là gì và thường có những biểu hiện như thế nào, mời các bạn cùng lắng nghe chuyên gia Nguyễn Hồng Hải tư vấn cụ thể trong nội dung video trên đây.